null

Electrolytic Capacitors - 0.1uF-1000uF 10V/16V/25V/50V - 240 Piece

SKU:
0754914370178
$17.97

Electrolytic Capacitors Range 0.1uF-1000uF Assortment

Package includes:

 • 0.1uF 50V 4x7 10Pcs
 • 0.22uF 50V 5x11 10Pcs
 • 0.47uF 50V 5x11 10Pcs
 • 1uF 50V 5x11 10Pcs
 • 2.2uF 50V 4x7 10Pcs
 • 3.3uF 50V 4x5 10Pcs
 • 4.7uF 50V 4x7 10Pcs
 • 10uF 25V 4x7 10Pcs
 • 10uF 50V 5x11 10Pcs
 • 22uF 16V 4x7 10Pcs
 • 22uF 25V 4x7 10Pcs
 • 33uF 16V 4x7 10Pcs
 • 47uF 10V 4x5 10Pcs
 • 47uF 25V 5x11 10Pcs
 • 47uF 50V 6x11 10Pcs
 • 100uF 16V 5x11 10Pcs
 • 100uF 25V 5x11 10Pcs
 • 220uF 10V 5x11 10Pcs
 • 220uF 25V 6x11 10Pcs
 • 330uF 25V 8x12 10Pcs
 • 470uF 10V 6x11 10Pcs
 • 470uF 16V 8x12 10Pcs
 • 680uF 16V 8x12 10Pcs
 • 1000uF 16V 10x16 10Pcs